Горска и комунална техника

Горска и комунална техникаФАР АГРО има дългогодишен опит във внедряването и поддръжката на високопроизводителни технологични уреди предназначени за горските стопанства.

 

Специлизиран горски шредер и мулчер FAE 

 

Техника за мулчиране и специализирани горски шредери FAE, подходящи за мулчиране и надробяване на фиданки, гъсталаци, останки от резитба, пънове и стволове на дървета. Особено приложение уредът намира при почистване на необработени земи, пасища, дерета, уредите FAE са подходящи за ново залесяване върху терени с диворастяща и некултивирана дървесна растителност, за надробяване на остатъци от дърводобивна дейност, отваряне и възстановяване на стари и обрасли горски пътища, изграждане на противопожарни зони и др. Уредите FAE са решение за постигане на правилни лесокултурни мероприятия и улесняват поддръжката на горските масиви.

 

Фрези за пътна стабилизация, почвена стабилизация Stehr 

 

Техника за изграждане и поддръжка на горски пътища, чрез почвостабилизиращи фрези. Чрез добрата поддръжка на черните пътища, извозът на дървен материал се улеснява, превозът се осъществява по-бързо, а атмосферните условия влияят по-слабо върху стабилизираните с фреза пътни площи. Техниката предоставя възможности за изграждане на нови горски пътища и по-добро оползотворяване на горския ресурс, чрез достигане на труднодостъпни места за извоз на дървен материал.

 

Снегопочистваща техника Kahlbacher 

 

Снегопочистващи гребла и снегопочистващи фрези за агрегатиране към трактори, подходящи за работа в изключително тежки зимни условия, осигуряващи проходимост на високо планински пътища.

  

 

  

Бензинови триони за добив на дървен материал с марката Stihl